ဆက္သြယ္ရန္


 
No.290(A),Room No (11),
4th Floor,Pyi Road (Coner of Zawtika Lane),
Sanchaung Township,
Yangon,
Myanmar
Myanmar (Yangon) 
Landline    –  01-537 283
Mobile      –  09-513 5255
United Kingdom
Mobile  – 00 44 7894942378
Email    – myanmarautotrader@gmail.com